Betong

Vi utför all slags betonggjutning

Betonggjutning

Betong är ett fantastiskt material, men håller tyvärr inte i evighet.

Vid en betongskada är det mycket viktigt att man fastställer skadans orsak. Det kan vara en vattenläcka som gjort att betongen eroderat.

Då är det också mycket viktigt att se över att armeringen inte drabbats av korrosion.

Eftersom orsakerna och omfattningarna av skadorna varierar mycket, är det mycket viktigt att man skräddarsyr metoden efter skadan.

Betonglagning-Injektering

Vi utför alla slags renoveringar på betong.
Skador, balkongrenoveringar, större förstärkningar, betongimpregnering, injekteringar av sprickor m.m.

Trappor-renovering

Trappor används flitigt och renovering av betongen är viktigt både av säkerhetsmässiga och visuella skäl.

Balkongarbeten

Renovera, förstora eller kanske gjuta en helt ny balkong.
Några av våra senaste projekt har varit balkongrenovering.
Vi har mycket lång erfarenhet av betongrenovering, men även av ombyggnad och tillbyggnad, tex. av balkonger.
Vi besöker dig gärna för och förklarar hur det går till. Du får även möjlighet att ställa frågor och få svar på funderingar som du har.
Sprickbildning är vanligt och ibland kan det behövas en allmän förstärkning.

Lagning av betong